Các bài viết gần đây

Chelsea

Trong nác Premier league trophy icon.png Giải banh bần tiện Ngoại của Anh: 5 1955, 2005, 2006, 2010, 2015 Giải Hạng Nhất Anh: 2 1984, 1989 FA Cup.png Cúp FA: 7 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 Carling.png Cúp Liên đoàn: 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 CommunityShield.png Siêu …

Read More »

Arsenal

Trong nác Giải quán quân nhà nác (bao gồm áp giải của nhất trước 1992 và Giải banh bần tiện Ngoại của Anh từ bỏ 1992):[22][154][155][156] 13 chức quán quân, ở cạc vụ banh 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04 Cúp FA:[12 (kỷ …

Read More »