Các bài viết gần đây

PSG

thump Vô sáo nhà nác: 5 1986, 1994, 2013, 2014, 2015 thump Cúp nhà nác: 9 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015 Cúp Liên đoàn: 5 1995, 1998, 2008, 2014, 2015 thump UEFA Cup Winners’ Cup/Cúp C2: 1 1996 thump Cúp Intertoto: 1 2001 Siêu cụp nác …

Read More »

Barcelona

Quốc gia: 57 danh hiệu Vô sáo Tây Ban Nha: 21 1928–29; 1944–45; 1947–48; 1948–49; 1951–52; 1952–53; 1958–59; 1959–60; 1973–74; 1984–85; 1990–91; 1991–92; 1992–93; 1993–94; 1997–98; 1998–99; 2004–05; 2005–06; 2008–09; 2009–10; 2010–11 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: 25 (kỷ lục nhà nước) 1909–10; 1911–12; 1912–13; 1919–20; 1921–22; 1924–25; 1925–26; …

Read More »